GZ haptotherapeute
Kitty Mulders
de schepping van Adam

GZ-Haptotherapeute Kitty Mulders

gzh hapto logo

Praktijk:
De Berken 2A
7491 HJ Delden
(in het pand van EV-Fysiotherapie)
074 - 3765424
06 - 10836817

Behandeling na telefonische afspraak.

Wat is haptotherapie

Een mens is een denkend en voelend wezen. Voor een gezond en gelukkig leven is het belangrijk dat er een evenwicht is tussen deze twee.

In de loop van het leven wordt er in toenenemende mate een beroep gedaan op ons verstand, waardoor we steeds meer verleren om te luisteren naar en te reageren op ons gevoel. Wanneer er gevoelens zijn van ongemak, stress, niet 'lekker in je vel zitten', worden deze maar al te vaak weggestopt, omdat ze niet 'logisch' te beredeneren zijn. Helaas verdwijnen deze gevoelens daar niet mee.

Door de negatieve gevoelens weg te stoppen, kunnen allerlei lichamelijke en/of emotionele problemen ontstaan. Door ze niet meer te delen met anderen, kunnen relaties en het contact met anderen moeilijker worden. Je krijgt het gevoel er alleen voor te staan.

Haptotherapie biedt de mogelijkheid weer opnieuw je gevoel te ontdekken, er naar te gaan luisteren en weer te leren delen met anderen.

Door te ervaren dat het ook anders kan, merk je dat door je gevoel te accepteren, je ook jezelf, (weer) kan accepteren: Je mag weer diegene zijn, die je ook werkelijk bent.

Kitty Mulders

Praktisch

Een begeleiding bij een haptotherapeut duurt per sessie een uur.

De eerste drie keer staan in het teken van de intake, u maakt kennis met haptotherapie en de therapeut en de hulpvraag wordt uitgewerkt.

Na de intake besluiten we samen of haptotherapie past bij u en bij uw hulpvraag. Naast het gesprek is het leren en ontdekken d.m.v het ervaren belangrijk om bewuster met je gevoel te kunnen omgaan. Dit ervaren gebeurt d.m.v. bepaalde oefeningen en d.m.v. aanraken.

In het begin vinden de afspraken meestal eens per week plaats. Na verloop van tijd worden de tussenperiodes wat langer zodat u meer tijd heeft het geleerde in de praktijk te brengen.

Behandeling na telefonische afspraak

Kosten

De kosten zijn € 80,- per sessie.

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden haptotherapie geheel of gedeeltelijk. U kunt dit van tevoren bij uw verzekering navragen.

Haptotherapie valt onder de aanvullende verzekeringen, wat betekent dat de behandelingen niet onder het eigen risico vallen.

De actuele vergoedingenlijst staat vermeld op de website van de VVH

Voor Wie

In principe voor iedereen die zijn gevoel wil (her)ontdekken en meer wil integreren in zijn dagelijks leven en dagelijkse keuzes.

Verder kan haptotherapie ondersteuning bieden bij:

Door Wie

Mijn naam is Kitty Mulders. Tijdens mijn werk als fysiotherapeute merkte ik, dat veel pijnklachten steeds maar weer terug kwamen omdat de werkelijke oorzaak van de pijn geen lichamelijke was. Om daar beter mee om te kunnen gaan ben ik de basisopleiding haptonomie in Doorn gaan volgen. Na een aantal jaren fysiotherapie op haptonomische basis gegeven te hebben wilde ik hiermee verder en ben de post-HBO opleiding tot haptotherapeute gaan volgen bij het I.T.H. (instituut voor toegepaste haptonomie)
Deze opleiding heb ik afgesloten en ben nu sinds 2004 erkend en geregistreerd haptotherapeute.
I.p.v. fysiotherapie geef ik nu alleen nog haptotherapie.
Ik ben aangesloten bij de Vereniging Van Haptotherapeuten (VVH) en ben derhalve gebonden aan hun eisen voor bijscholing, supervisie en intervisie.

GZ-haptotherapeuten

De GZ-haptotherapeut is geregistreerd bij de vereniging van Haptotherapeuten (VVH). Daarvoor gelden strenge kwaliteitseisen. Dat betekent onder andere dat alle therapeuten in deze praktijk een erkende post-HBO-opleiding Haptotherapie hebben gevolgd.

VVH

De Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) is de landelijke beroepsvereniging. Zij beheert het register van erkende GZ-Haptotherapeuten en ziet toe op de naleving van de kwaliteitseisen.
Daarnaast werkt de VVH aan permanente verbetering van de deskundigheid van de GZ-Haptotherapeut. Dat gebeurt onder andere door verplichte nascholing. Ook neemt de VVH initiatieven voor wetenschappelijk onderzoek over haptotherapie.

Lid VVH, lidnr. 389
BIG nr. 19033710004
AGB-zorgverl.code Haptotherapeut: 90030959
AGB-praktijkcode Haptotherapie: 90(0)09913
KVK-nr: 08205212

Kitty Mulders
Bewijs van geregistreerd

Nascholing

Gevolgde Informatiedagen

*) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

Praktijk

Contact

Kitty Mulders
De Berken 2A
7491 HJ Delden
074 - 3765424
06 - 10836817

Email

Als u hier uw telefoonnummer invult, dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.

Overig

Route

Routeplanner

Om de kortste weg naar mijn praktijk te vinden kunt onderstaand invullen: Straat huisnummer, Plaats

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat naast uw NAW gegevens aantekeningen over uw gezondheidssituatie, ervaren welzijnsprobleem, hulpvraag, werkafspraken en gegevens over de behandelingen (verloop). Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Het kan zijn dat sommige van deze gegevens, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts of zorgprofessional die u wellicht heeft verwezen naar mijn praktijk.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar.

Alleen met uw expliciete toestemming kunnen gegevens uit uw dossier gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Wel kunnen gegevens geanonimiseerd tijdens intercollegiale toetsing gebruikt worden.

Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur.

De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding: